ZAPROSZENIE

ZARZĄD SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PREZESA ZAWIERCIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU JANA GWIZDA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 .04. 2017 ROKU W WYMIENNIKOWNI PRZY ULICU PIŁSUDSKIEGO O GODZ.9.00

W ZAWODACH UDZIAŁ BIORĄ ZAODNICY POLICJI POWIATOWEJ ,SENIORZY PORĘBY ,NAUCZYCIELE,
UCZNIOWIE GIM.NR 2,STUDENCI UTW ŁAZY ORAZ STUDENCI UTW ZAWIERCIE.

SEKCJA NORDIC WALKING

SEKCJA  NORDIC  WALKING

Zapraszamy słuchaczy w dniu 6 maja 2017 r. do udziału w V Marszu Nordic Walking  Studentów  UTW. Trasa ok. 5 km.  Dowóz autobusem do Chechła , stamtąd wymarsz do miejscowości HUTKI  KANKI.

PLAN  MARSZU:

 • 9,30 zbiórka  na parkingu  OSiR
 • 10oo – wyjazd do Chechła
 • 12,30 – przewidywany czas dojścia na metę w Hutkach Kankach
 • Wspólne ognisko, odpoczynek , posiłek
 • 14,30 – wyjazd do Zawiercia

Co należy zabrać ?

 • Obuwie sportowe, trekkingowe
 • Kijki Nordic Walking
 • Napoje: woda, soki
 • Nakrycie głowy
 • Płaszcz przeciwdeszczowy
 • Na ognisko: kiełbasę , pieczywo, nóż do zaostrzenia „ dzidek”

Zapisy u lidera grupy Anny Krzysztofczyk – telefon   512 09 55 73

ZAWODY STRZELECKIE

Dnia 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie LOK odbyły się zawody strzeleckie pomiędzy Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach .
W zawodach wzięło udział 12 zawodników .
Bogusław Radko, Wiesław Czajka, Czesław Duda, Wiesław Farbicki, Stanisław Dryka, Alicja Dryka, Andrzej Jarnicki, Janusz Pająk, Józef Kowalik, Euzebiusz Olech, Jan Domagała, Bogusław Zalewski.

Zawody odbyły się w II kategoriach: strzelanie z karabinka i strzelanie z pistoletu.

I kategoria – strzelanie z pistoletu
I miejsce zajął
Bogusław Radko -UTW Łazy
II miejsce
Andrzej Jarnicki i Wiesław Czajka -ZUTW
III miejsce
Euzebiusz Olech UTW Łazy

II kategoria – strzelanie z karabinka
I miejsce zajął
Bogusław Radko – UTW Łazy
II miejsce
Wiesław Czajka – ZUTW
III miejsce
Czesław Duda i Wiesław Farbicki -ZUTW.

Kierownikiem zawodów był lider sekcji strzeleckiej Marek Czarnecki

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Zaproszenie na

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

Zawierciański     Uniwersytet    Trzeciego   Wieku

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Delegatów,  które odbędzie się  w dniu 9 maja 2017 r.  (wtorek) o godz. 1000 w lokalu „U Taty” ul. Strumień 55

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza, członka prezydium .
 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdań za rok 2016 oraz jej wniosków         w przedmiocie w/w sprawozdań,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2016:
 • przedstawienie sprawozdania,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2017/18 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 17 pkt.3 statutu).

Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 9 maja 2017 r. godz. 1030

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW   (pokój 325) w dniach i godzinach dyżurów.

 

Sekretarz Zarządu                                                                                                 Prezes Zarządu

Jadwiga Maciążek -Matysik                                                                                    Jan Gwizd

SUKCES KONKURS ASOS

 

 

 

 

 

Konkurs ASOS – edycja 2017

W  tej  edycji konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 WYGRALIŚMY.

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert przez ekspertów –

UZYSKALIŚMY 191  PUNKTÓW

Projekt  pn ,,SOBIE POTRZEBNI  ” pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację  oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej

 

Zaczynamy od września .

O czym  dumnie   donosi  koordynator projektu
Grabowska Maria

PRZYPOMNIENIE

UWAGA!!
Przypominamy słuchaczom, ze wykład dnia 21 kwietnia 2017 r.na temat: Bezpieczeństwo III Wieku. Strażacy nie tylko do pożaru. Zatrucie tlenkiem węgla – objawy ,pierwsza pomoc , odbędzie się w Urzędzie Miasta w sali konferencyjnej o godz. 16:30.
Wykład wygłosi dr n.med.Tomasz Męcik -Kronenberg oraz mgr inż.Krzysztof Szczerba.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na godz.16.10
20 minut przed wykładem odbędzie się pogadanka policjanta dzielnicowego.

Świąteczne życzenia

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości  oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób 

dla wszystkich naszych Słuchaczy

składa  Zarząd  , Rada Samorządu Słuchaczy oraz Komisja Rewizyjna.

 


 

,,Retrospekcja w miejscu „

Odbyła się wystawa w górnej galerii MOK – ZAW artE
pn,,Retrospekcja w miejscu „prezentacja 10 letniego dorobku Zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku.


Wystawa w oryginalny i niekonwencjonalny sposób prezentuje do dorobek ZUTW .
Są fotografie w słojach ,w pudełkach ,na wieszakach,, na folii oraz na kijach nordic –walking i na wiszących pudłach .

Autorki wystawy Maria Grabowska oraz Jadwiga Maciążek –Matysik
gorąco dziękują w szczególności wolontariuszom z grupy,, SPINACZ”
Władysławie Tomczyk , Pelagii Szota , Wiktorii Jasińskiej, Annie i Januszowi Krzysztofczykom , Krystynie Dyrda, Urszuli Teperskiej oraz Januszowi Jóźwiakowi , za to że poświecili wolny czas ,aby ta wystawa powstała.

Podziękowanie również dla Prezydenta miasta Zawiercie Pana Witolda Grima ze docenił ten projekt i otrzymaliśmy dotacje na jego realizację.