𝐊𝐨𝐦𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐬ł𝐮𝐠𝐮𝐣𝐞 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐨𝐬ł𝐨𝐧𝐨𝐰𝐲 ????

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Dodatek osłonowy dla polskich rodzin MOPS zawiercie DODATEK OSŁONOWY informacje Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul.Piłsudskiego 47 na parterze w Punkcie Informacji: telefon kontaktowy nr 32-67-221-34 wew. 17.”

𝐊𝐨𝐦𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐬ł𝐮𝐠𝐮𝐣𝐞 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐨𝐬ł𝐨𝐧𝐨𝐰𝐲❓

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (𝑑𝑜𝑐ℎ𝑜́𝑑 𝑤 𝑟𝑜𝑧𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑢𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 𝑜 𝑠́𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝐷𝑧.𝑈.𝑧 2020𝑟. 𝑝𝑜𝑧.111 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑧 2021𝑟. 𝑝𝑜𝑧.1162, 1981, 2105 𝑖 2270).

𝐖𝐲𝐬𝐨𝐤𝐨𝐬́𝐜́ 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐮 𝐨𝐬ł𝐨𝐧𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐲𝐧𝐨𝐬𝐢 𝐫𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞:

𝟒𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐳ł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
𝟔𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐳ł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
𝟖𝟓𝟎,𝟎𝟎 𝐳ł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
𝟏𝟏𝟓𝟎,𝟎𝟎 𝐳ł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

𝗗𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗼𝘀ł𝗼𝗻𝗼𝘄𝘆 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀ł𝘂𝗴𝘂𝗷𝗲 𝘇𝗮 𝗼𝗸𝗿𝗲𝘀 𝗼𝗱 𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟭 𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. 𝗱𝗼 𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟯𝟭 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿.

𝐖𝐲𝐩ł𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐮 𝐨𝐬ł𝐨𝐧𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐨𝐝𝐛𝐲𝐰𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐰 𝐝𝐰𝐨́𝐜𝐡 𝐫𝐨́𝐰𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐡:

𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚 w terminie do dnia 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐫.
𝐈𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚 w terminie do dnia 𝟐 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 r.
Te osoby , które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 𝟑𝟏 𝐩𝐚𝐳́𝐝𝐳𝐢𝐞𝐫𝐧𝐢𝐤𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐𝐫. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 𝟐 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐𝐫.

𝐆𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐧𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐲 𝐬𝐤ł𝐚𝐝𝐚𝐜́ 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐢❓

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 47, na parterze w Punkcie Informacji.
W godzinach 8-16 w każdy poniedziałek lub od wtorku do piątku w godzinach od 7-15 oraz Elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

𝗚𝗱𝘇𝗶𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝗲̨ 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗲𝗸 𝗼 𝘄𝘆𝗽ł𝗮𝘁𝗲̨ 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝘂 𝗼𝘀ł𝗼𝗻𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼❓

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się ➡ https://bit.ly/3zxHk19

𝐖𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐦𝐨𝐳̇𝐧𝐚 𝐮𝐳𝐲𝐬𝐤𝐚𝐜́ 𝐩𝐨𝐝 𝐧𝐫 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧u 𝟑𝟐-𝟔𝟕-𝟐𝟐𝟏-𝟑𝟒 𝐰𝐞𝐰. 𝟏𝟕.