Oświadczenie Pani Poseł na Sejm RP Anny Nemś

Oświadczenie Pani Poseł Anny Nemś  w sprawie Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku