Informacja sekcji turystycznej o wolnych miejscach na wycieczki integracyjne wiosna -lato 2019

 

OFERTA KRAJOWA

 

ORGANIZATOR LICZBA WOLNYCH MIEJSC
 MRZEŻYNO „AGAWA”   (TURNUS REHABILITACYJNY) 13.06 – 27.06.2019r.  

1630,00 ZŁ.

OŚRODEK WCZASOWO REH

„AGAWA”

 

 

    2

 MIELNO I „AVISTA”   (TURNUS WYPOCZYNKOWY)  

19.06 – 29.06.2019r.

 1000,00 ZŁ. DW „ AVISTA”     13
 ŚWINOUJŚCIE „TRYTON”   (TURNUS WYPOCZYNKOWY) 10.06 – 20.07.2019r.  

1590,00 ZŁ.

BP „TRAMPT TOUR”  

 

   7

 BUSKO „GROMADA”   (TURNUS REHABILITACYJNY) 21.07 – 31.07.2019r  . 990,00 ZŁ +

TRANSPORT , OPŁ. KLIMAT.

HOTEL „GROMADA”     5
MIELNO II „AVISTA”   (TURNUS WYPOCZYNKOWY)  21.08 – 31.08.2019r.  1100,00 ZŁ. DW „ AVISTA”  8
ŚWINOUJŚCIE „TRYTON”   (TURNUS WYPOCZYNKOWY)  21.08 – 31.08.2019R. 1570,00 ZŁ BP „TRAMPT TOUR”   Brak wolnych

miejsc

 

OFERTA ZAGRANICZNA

 

   
 TRUSKAWIEC „SZACHTAR” (TURNUS REHABILITACYJNY)  

07.06 – 19.06.2019r.

 

1622,00 ZŁ

BP „ FLORIAN” Brak wolnych

miejsc

 CESENATICO „VILLA MARIA” (TURNUS WYPOCZYNKOWY)  

14.09 – 25.09.2019R.

 

1398,00 ZŁ

BP „ BUKSA TRAVEL”   3
 PORTOROŻ –  SŁOWENIA (TURNUS WYPOCZYNKOWY)  

15.09 – 22.09.2019R.

 

1600,00 ZŁ

BT „ ALBATUR”   Brak wolnych

miejsc

 

Ostateczny termin zapisu na wycieczki integracyjne  wiosna-lato   upływa 28 marca 2019 r.

Terminy wpłat będą podane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UTW po uzyskaniu informacji od organizatorów

poszczególnych wyjazdów.

lider sekcji: Teresa Skwarczyńska