Informacja dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego do Truskawca

BP FLORIAN informuje uczestników turnusu rehabilitacyjnego   w Sanatorium ” SZACHTAR” w  Truskawcu  ,

że II ratę w wysokości  1122 zł + 13 zł opłaty klimatycznej należy wpłacić do dn.25 kwietnia 2019 r.  w dniach dyżuru

lidera sekcji turystycznej.

PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ ZGODNE PIENIĄDZE

      Teresa Skwarczyńska