Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów

       

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów,  które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r.(piątek)               o godz. 10 00 w lokalu „U Taty” ul. Strumień 55

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów  i zaproszonych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdań za rok 2018 oraz jej wniosków w przedmiocie w/w sprawozdań,
 • dyskusja nad sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały  zatwierdzającej sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r.
 2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium.
 4. Omówienie projektu planu działania Stowarzyszenia na rok 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 5. Przedstawienie wniosku zarządu o przyznanie tytułu członka honorowego – podjęcie uchwały.
 6. Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej:
 • wyjaśnienie procedury wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej,
 • zgłaszanie kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej,
 • głosowanie.
 1. Dyskusja
 2. Odczytanie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie wyników wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej.
 3. Zwołanie pierwszego posiedzenia zarządu, przekazanie delegatom informacji  o ukonstytuowaniu się zarządu.
 4. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji uchwał i wniosków.
 6. Zamknięcie obrad.

Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 19 pkt.2 statutu).

Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 26 kwietnia 2019r.godz. 1030

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW  (pokój 308) w dniach i godzinach dyżurów.

Sekretarz zarządu                                                                                       Prezes zarządu

Jadwiga Maciążek – Matysik                                                                                   Jan Gwizd

 

 

Sekcja ogródkowa

 

 

 

 

 

 

Zapraszam na spotkanie  sekcji ogródkowej /środa/ 17 kwietnia  2019 r, o godz. 12.00  Klub  Relax

Proponowane tematy, m.in.

 • które nasiona wysiewamy obok siebie, by szybko i zdrowo rosły
 • jadalne wiosenne kwiaty i chwasty w naszym ogródku i na łące.
 • Wymienimy się również nasionami, rozsadami czy sadzonkami, które mamy w nadmiarze.

Zapraszam

Grażyna Wołoszczuk

Życzenia świąteczne

PUCHAR PREZESA ZUTW

11.04.2018r odbył się VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa ZUTW.                Celem  Turnieju jest integracja środowiskowa i międzypokoleniowa. O Puchar walczyły drużyny Policji, Straży Pożarnej, Seniorów z Poręby oraz Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku nie wzięły udziału w Turnieju drużyna ZNP i SPnr 2 z powodu egzaminów i strajku nauczycieli.

I miejsce zespołowo i Puchar Prezesa zdobyli Seniorzy z Poręby

II miejsce zdobyła drużyna ZUTW

III miejsce zdobyła drużyna Straży Pożarnej

IV miejsce zdobyła drużyna z Policji

Turniej przygotowała Krystyna Stankiewicz ,Wojciech Fugas                                                      Sędzia główny Katarzyna Mucha i Dariusz Kurek.

Gośćmi turnieju  byli  Paweł Abucki CI L oraz Krzysztof Peroń Ark Jobs

  

Zapraszamy słuchaczy

Zapraszamy słuchaczy na godzinę10.00 w sobotę 13 .04.2019 r,
będziemy razem z młodzieżą porządkować teren w Zawierciu .

 

 

 

 

Zbiórka koło starego boiska ,,Włókniarza ” .ul 11 listopada.Rękawiczki i worki zapewnione.

Msze św. za Celinę

30 czerwca 2018 r. odeszła od nas koleżanka Cecylia ( Celina) Dąbrowska. Zamówione podczas pogrzebu msze św. od ZUTW i Chóru będą odprawione:

 6  i 14 maja 2019 r. o godz. 7oo w kościele p.w. św. Stanisława Kostki