Paczka dla Rodaka na Kresach

Bardzo prosimy o wsparcie akcji „Paczka dla Rodaka na Kresach”

 „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”                                                                                                                                                                                                                                                                         

W dniach od 12 listopada  do  26.listopada 2019r. przeprowadzamy pierwsza edycję akcji Szlachetne Zawiercie pn „Paczka dla Rodaka na Kresach”.

Nie możemy być obojętni na ciężki los naszych Rodaków niech godnie spędzą święta w gronie rodziny. Paczki trafią jeszcze przed świętami do najbardziej potrzebujących .      

Prosimy słuchaczy o  przynoszenie artykułów spożywczych w poniedziałek , wtorek ,czwartek  w   godzinach dyżurów zarządu  takich jak :budynie, galaretki owocowe, cukier, cukier waniliowy, słodycze, herbatę, kawę, kostki rosołowe,  polskie opłatki wigilijne.

Paczki  dla naszych rodaków przekażemy na ręce  dziennikarki ,redaktorki działaczki samorządowej i społecznej Pani Danuty Skalskiej.

Jest  pełną pomysłów i pasji miłośniczką Kresów. Prowadzi od 10 lat  popularną  audycje „LWOWSKA FALA” w  radiu Katowice.

26.11.2019 r. /wtorek/  godzina 15 .30 odbędzie się  JEJ wykład na który zapraszamy

Temat :  Kresy – niezwykli Polacy ,trudne historie..

 

 

 

EKOPAKA MIĘDZYPOKOLENIOWA

EKOPAKA  jedzie w  dniu 17 listopada /niedziela/ do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Zbiórka 11.00  Parking MOK

Godzina . 13.00

Krótki spacer po Ogrodzie Żółtym, w przypadku niepogody uniemożliwiającej spacer, oglądamy  prezentacją PPT  o Ogrodzie wyświetlaną w Sali  konferencyjnej .

Seniorzy   :Warsztat ,,Zioła w kuchni”, połączony z wykonaniem przez każdego własnej przyprawy – soli ziołowej.

Uczniowie warsztat “Ślady i tropy zwierząt”. Jest to warsztat, podczas którego uczniowie poznają różne ślady i tropy a także uczą się ich odszukiwania i rozpoznawania w terenie.

Całość tych warsztatów zamknie się w 1,5h, odbędą się one w Ogrodzie Żółtym przy ul. Sosnowej 5.

W budynku głównym znajduje się restauracja, z której  możemy skorzystać.