Szanowni Studenci ZUTW 👨🏼‍🎓👨🏼‍🎓👨🏼‍🎓👨🏼‍🎓👨🏼‍🎓

Szanowni Studenci ZUTW ❗❗❗❗❗
Zarząd uprzejmie prosi o wpłacanie składki członkowskiej
w wysokości 30 zł ❗❗❗za semestr.
Roczna składka za dwa semestry to 60zł ( w tej kwocie mieści się składka na rzecz Ogólnopolskiej Federacji UTW, której jesteśmy członkiem).
Składki członkowskie prosimy regulować wpłatą na konto ZUTW
05 1050 1591 1000 0023 1686 6264
Biuro w MOK nieczynne do odwołania.
Dziękujemy !!! .💖💖💖💖
To między innymi dzięki tym wpłatom możliwa jest stabilna działalność naszego Stowarzyszenia .👨🏼‍🎓👨🏼‍🎓👨🏼‍🎓👩🏼‍🎓👩🏼‍🎓👩🏼‍🎓👩🏼‍🎓
Zgodnie z &14.pkt 3 Statutu w przypadku zalegania z opłatą członkowską przez dwa kolejne semestry ustaje członkostwo w ZUTW.
Zarząd po analizie składek podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia słuchacza z listy członka stowarzyszenia .🔸🔸🔶🔶