Erasmus +w sektorze Edukacja Dorosłych.

W wyniku realizacji projektu przedstawiciele kadry zarządzającej, edukacyjnej/szkoleniowej członków konsorcjum, tj. Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu wezmą udział w kursie pn. „Motywowanie w zespole”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności 62 przedstawicieli konsorcjum w zakresie prowadzonych przez siebie organizacji, sekcji oraz zajęć dla osób dorosłych w celu podniesienia ich jakości oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań członków organizacji. Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie w Grecji i Turcji z zakresu skuteczniejszego i efektywniejszego motywowania członków organizacji do pracy. Cele szczegółowe projektu w stosunku do uczestników to m.in.:

  • nabycie nowej i podniesienie posiadanej wiedzy z zakresu motywowania i angażowania zespołu do podejmowania skuteczniejszych działań na rzez organizacji,
  • poprawa jakości pracy i działań na rzecz dorosłych słuchaczy organizacji,
  • poprawa znajomości języka angielskiego,
  • zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu i satysfakcji z podejmowanych działań,
  • wzrost pewności siebie, pozwalającej na swobodne poruszanie się w krajach Unii Europejskiej,
  • wzrost świadomości międzykulturowej, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych,
  • wzrost wiedzy dotyczącej realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja projektu będzie miała ogromny wpływ na organizacje w nim uczestniczące. Przede wszystkim zwiększy atrakcyjność placówek w zakresie organizacji działań edukacyjnych osób dorosłych. Dzięki uczestnictwu w zagranicznym kursie wzrośnie motywacja i kreatywność organizacji do podejmowania szerokiego wachlarza działań dostosowanych dla seniorów. Przedstawiciele konsorcjum rozwiną ponadto kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, wrażliwość międzykulturową poznając kulturę i historię Turcji i Grecji.

Wzrost kompetencji kadry nastąpi poprzez udział w kursach i warsztatach związanych z wyżej wymienioną tematyką, realizowanych przez organizacje szkoleniowe: SIGGIANNIS S. OKSANA WIOSKA OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Grecji oraz CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION & DEVELOPMENT ACADEMY z siedzibą w Turcji. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum będą mogły wzmocnić tym samym swoją współpracę międzynarodową ugruntowując relację z partnerami zagranicznymi.

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Turcji i Grecji. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Zwieńczeniem mobilności będzie otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum wdrożą narzędzia i pomysły, których uczestnicy nauczą się na kursie, do codziennej praktyki edukacyjnej, zwiększając prestiż jako nowoczesnych organizacji edukacyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu(5)

Turniej miast w boule

Turniej  MIAST w boule w Wojkowicach ..rozegrany .

Trenowaliśmy i mamy drugie miejsce kategoriach pań i panów .

Dzięki uprzejmości Dyrekcji OSiR-u Pana Grzegorza Przybysza  oraz kierownika Sportu przy OSiR Pana Dariusza Kurka  mogliśmy trenować na trawie , co ma istotne znaczenie w kontekście turnieju w boule .

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Gratulujemy wszystkim z osobna Rywalizacja była nad wyraz mocna.

Miejsce

I Piekary

I I Zawiercie

I I I Wojkowice

Zielone ZAWIERCIE

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU

Partycypacja

Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście

W partnerstwie z Miastem Zawiercie i firmą doradczą Alta z Islandii realizujemy roczny projekt Zielone Zawiercie (04.2022 – 04.2023), w ramach którego wypracujemy z mieszkańcami i mieszkankami miasta koncepcje zagospodarowania dwóch parków.

Cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania dwóch parków miejskich. Powstaną one przy aktywnym udziale różnych grup użytkowników i będą wykorzystywać błękitno-zieloną infrastrukturę. Tworzone z myślą o adaptacji miasta do zmian klimatu mają też wyjść naprzeciw potrzebom różnorodnych grup mieszkańców. W celu stworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego odbędzie się szereg działań m.in. spotkań otwartych, punktów konsultacyjnych i warsztatów projektowych.

Istotnym aspektem projektu jest aktywizacja obywatelska oraz podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie roli zieleni w mieście. Chcemy stworzyć platformę dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Zawiercia do zabrania głosu na temat funkcji i form zagospodarowania dwóch parków. Liderzy i liderki, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie miasta oraz radni zostaną również zaangażowani w proces projektowy. Zależy nam także na podniesieniu kompetencji urzędników w zakresie prowadzenia działań partycypacyjnych.

Gdzie te zmiany?

Proces partycypacji będzie dotyczył dwóch parków zlokalizowanych w centrum miasta – parku im. Tadeusza Kościuszki oraz parku Szymańskiego (OSiR), które ze względu na ich usytuowanie i zabytkowy charakter są ważne dla władz i mieszkańców. W pierwszej lokalizacji obszar jest parkiem o bardziej pierwotnym charakterze, zagospodarowanym w niewielkiej części alejkami i małym placem zabaw. Drugi park jest objęty ochroną konserwatorską wraz z osiedlem TAZ i budynkiem pałacowym w centralnej części. Organizowane są tu koncerty, wydarzenia kulturalne i rodzinne festyny. Tereny te ze względu na swe usytuowanie są chętnie odwiedzane, ale wymagają dopasowania do potrzeb różnych grup, rozwoju i pielęgnacji.

Co wydarzy się w ramach projektu?

Spotkanie dla wolontariuszy (20 maja, godz. 16:30, MOK, s. 203)

Wszystkich chętnych do włączenia się w wolontariat przy projekcie Zielone Zawiercie zapraszamy do zgłaszania się mailowo zielone.zawiercie@sendzimir.org.pl i uczestnictwa w warsztacie dla wolontariuszy prowadzonym przez uwielbianą przez młodzież i nie tylko, trenerkę do spraw komunikacji Helenę Pomeroy. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Seminarium inaugurujące projekt (31 maja, godz. 17:00, MOK, s. 203)

Oficjalnie zainaugurujemy projekt na spotkaniu w s. 203 Miejskiego Ośrodka Kultury “Centrum”. Na spotkaniu przywita nas Wiceprezydent Zawiercia, pani Małgorzata Benc.

Dołączy do nas zdalnie Halldóra Hreggviðsdóttir, dyrektorka generalna firmy Alta Consulting, która tworzy wytyczne dot. wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury, dla miasta Reykjavík, przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz agencji rządowych. Prelegentka opowie nam o doświadczeniach zagospodarowywania terenów zieleni na Islandii, wprowadzaniu rozwiązań związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą i dobrych praktykach w tym zakresie. Jej doświadczenie w tej dziedzinie rozciąga się od planowania nowych osiedli, modernizacji miast i pomocy w zarządzaniu zmianą, w celu wdrażania błękitno-zielonych rozwiązań.

Spotkanie wzbogaci obecność Magdaleny Maślak, która od 10 lat pracuje w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, obecnie odpowiada za OB w Radzionkowie. Zajmuje się zbieraniem nasion, namnażaniem rzadkich gatunków roślin i szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Fascynuje ją ekologia gleby i mikroświat zapewniający nam pośrednio żywność i tlen, a irytuje ten rodzaj estetyki rozbiegającej się z ochroną przyrody, do której bardzo często jesteśmy tak mocno przywiązani. Opowie nam o zwiększaniu bioróżnorodności w parkach miejskich.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Zawiercia i okolic, nie ma konieczności zapisów.

Mieszkańcy będą również mogli wyrazić swoje odczucia odnośnie parku im. Kościuszki w formularzu badania potrzeb, który będzie dostępny online oraz stacjonarnie w wersji papierowych na wydarzeniach 31 maja i 11 czerwca.

Budowa ogrodu deszczowego (11 czerwca, cały dzień)

W trakcie eko-pikniku w Zawierciu będziemy razem z mieszkańcami i mieszkankami Zawiercia budować ogród deszczowy przy Bocianówce. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli dowiedzieć się jak funkcjonują i czemu służą ogrody deszczowe oraz uzyskać wskazówki jak samodzielnie wdrożyć podobne rozwiązania “na swoim podwórku”. Piknik będzie obfitować w różnorodne wydarzenia edukacyjne, pogłębiające wiedzę i uwrażliwiające na zagadnienia związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu.

Warsztaty projektowe dot. Parku im. Kościuszki (czerwiec-lipiec 2022)

25-26 czerwca oraz 16-17 lipca zorganizujemy w Zawierciu warsztaty projektowe dotyczące społecznych koncepcji zagospodarowania Parku im. Kościuszki. Podczas warsztatów odbędziemy spacer badawczy, przeprowadzimy burzę mózgów, zbierzemy pomysły w formie makiety, będziemy też korzystać z wybranych metod Planning for Real. Warsztaty poprowadzą architektki, specjalistki od konsultacji społecznych Maria SkotnickaAgnieszka Czachowska.

Warsztaty projektowe dot. Parku OSiR

Po zakończeniu pierwszego procesu konsultacyjnego rozpoczniemy drugi proces konsultacyjny. Będzie on dotyczył Parku im. Szymańskiego (OSiR). Proces rozpoczniemy badaniem potrzeb w sierpniu, a zakończymy forum publicznym w kwietniu 2023 roku. Dokładne daty ujawnimy już w lipcu.

Chcesz być na bieżąco?

Zapraszamy do polubienia strony na fb Zielone Zawiercie oraz pisania do nas na maila zielone.zawiercie@sendzimir.org.pl

Zespół projektu

Helena Żółtowska – koordynatorka projektu (helena.zoltowska@sendzimir.org.pl)

Maria Skotnicka – ekspertka w projekcie ds. partycypacji (maria.skotnicka@sendzimir.org.pl)

Agnieszka Czachowska – ekspertka w projekcie ds. partycypacji (agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl)

Katarzyna Napieracz – koordynatorka projektu w UM Zawiercie (k.napieracz@zawiercie.eu)

 

Logotyp

Projekt “Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

https://aktywniobywatele.org.p

PROJEKTY OD NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO -UWAGA- ZAPISY -INFORMACJE

W imieniu Klastra Innowacji Społecznych, mam zaszczyt poinformować o rozpoczęciu kolejnej inicjatywy „Google dla Seniorów”, współfinansowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Naszym celem jest przybliżenie osobom starszym jak działają narzędzia Google oraz jakie są korzyści z ich używania.

ZAPISY W DNIACH DYŻURÓW MOK 308

PRZEWIDUJEMY DWIE GRUPY

/DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ /

 

W ramach inicjatywy zorganizujemy bezpłatne warsztaty dla  dziesięciu osób powyżej 60 roku życia,  dodatkowo dla uczestników zostaną przygotowane materiały edukacyjne.

Program składa się z trzech spotkań warsztatowych.

ZAPEWNIONE TABLETY!!!

Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się narzędziami na własnych telefonach z dostępem do Internetu.

Podczas każdego spotkania zorganizowana będzie przerwa na kawę.