Dobre wieczory -dotacja

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego dokonano wyboru ofert i na ich realizację przyznano wsparcie finansowe

Obszar I: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

„Dobre wieczory” ZAWIERCIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 96 punktów 2.000,00 złotych