Zakończyliśmy kolejny rok akademicki

Dnia 14 czerwca zakończyliśmy kolejny, jubileuszowy rok akademicki.I tym razem uroczystość odbyła się w lokalu „U TATY”. Pogoda sprawiła nam figla, było ciepło, ale deszczowo a momentami ulewa zalewała parkiet i tańce przeniesiono pod dach. Jak zwykle atmosfera była gorąca i deszcz wcale nam nie przeszkadzał . Rozpoczęlismy od wręczenia dyplomów, medali i upominków naszym słuchaczom. Prezes Jan Gwizd wyraził zadowolenie,że może tak wielu słuchaczy nagrodzić za ich całoroczną aktywność w sekcjach.Podziękował też za pracę członkom Zarządu i Rady Programowej. Szczególnie uhonorowano słuchaczy za wzorową i bardzo dobrą frekwencję na wykładach. Jako przewodniczacą Rady Programowej bardzo cieszy mnie fakt, że tak dużo słuchaczy pragnie stale pogłębiać swoją wiedzę poprzez  systematyczne uczestnicwo wykladach o bardzo różnej tematyce. Serdeczne podziekowania kieruję także w stronę olimpijczyków, którzy dzielnie walczyli w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach. Szczególny ukłan kieruję w stronę liderów sekcji, bez ich  bowiem zaangażowania i odpowiedzialności nie byłoby możliwe osiąganie sukcesów. Ten rok obfitował w wiele imprez i wydarzeń, nasi słuchacze odnosili zwycięstwa i nagród było wiele. Na uroczystości gościli przedstawiciele władz p. Małgorzata Komenda – pełnomocnik Prezydenta do spraw stowarzyszeń i p. Rafał Porc – członek Zarzadu Starostwa Powiatowego. Goście jeszcze raz w swoich wystąpieniach  wyrazili podziw dla naszej działalności i gratulowali dotychczasowych osiągnięć. Chór uniwersytecki umilał nam czas śpiewjąc dla nas i mobolizował nas także do wspólnego śpiewu. I wreszcie przedarły się chmury, wyjrzało słońce. Parkiet zapełnił się natychmiast i zabawa trwała do późnego wieczora.

Z okazji wakacji

 życzę

słuchaczom

w imieniu Zarządu i własnym

 miłego wypoczynku i uśmiechu na każdy dzień,

odkrywania wielu ciekawych miejsc.  

Niech te wakacyjne dni będą dla Państwa czasem regeneracji sił,

czasem mile spędzonym wśród przyjaciół i pełne niezapomnianych wrażeń.

   Przewodnicząca Rady Programowej  Krystyna Stankiewicz