Warsztaty Sekcji SPINACZ

W 2013 roku w ramach projektu „UTW dla społeczności lokalnych” zorganizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko -Amerykańska Fundację Wolności wybrano do współpracy 10 UTW w Polsce . W tym nasz

kliknij na poniższy link a dowiesz się więcej

Fundacja ę