AKTYWNIE -BEZPIECZNIE -CIEKAWIE

Informujemy słuchaczy  ze nasze  stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  na działania projektowe . Liderem  projektu jest Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Partnerem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu

 Serdecznie zapraszamy słuchaczy  do udziału w projekcie pn  

,,A-B-C czyli A -Aktywnie , B -bezpiecznie ,C-ciekawie ”

Jest to urozmaicona i kompleksowa propozycja rekreacyjna, optymalnie dostosowana do potrzeb  grupy  seniorów 60 +. Będzie to rekreacja w zgodzie z naturą Miejsce realizacji zadania publicznego to Jura Krakowsko – Częstochowska.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu  będą  słuchacze ZUTW i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Działanie ma charakter ponadlokalny.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęte 50 osób, w wieku 60+, które dowiedzą się jakie są korzyści z aktywnego stylu życia dla ich zdrowia oraz zdobędą motywację, by pozostać aktywnym również po zakończeniu projektu.

 

Realizacja zadania przewiduje 4 moduły:

Moduł pierwszy  „Rowerem po Zdrowie’’, który polegać będzie na przeprowadzeniu przez każdy uniwersytet  dwóch rajdów rowerowych.

Rajdy będą  poprzedzone szkoleniem seniorów  przez  przedstawicieli Policji w zakresie ,,Bezpiecznie na rowerze’’ w tym z  obowiązującym Kodeksem Drogowym dla rowerzystów . Nacisk w realizacji zadania położymy na  bezpieczeństwo rowerzystów na drogach publicznych

Przeprowadzimy „Warsztaty  naprawy roweru” mające na celu nabycie umiejętności naprawy własnego roweru. Uczestnicy warsztatów poznają również elementy stroju rowerzysty i obowiązkowe wyposażenie roweru, które wpływa na podniesienie bezpieczeństwa jazdy.

Moduł drugi ,,Rajd nocny z  kijami  i duchami ”  .

Przeprowadzimy nocny rajd nordic-walking  na Zamek Ogrodzieniecki .Uczestnicy będą mieć latarki czołowe , latarki i kamizelki odblaskowe. Trasa- łatwa prowadząca przez oświetlone ulice .  Rozpoczniemy  nocne zwiedzanie z Przewodnikiem.

W czasie  nocnego zwiedza­nia prze­wod­nik zabierze  seniorów w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie. Z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy. Seniorzy przejdą przez dziedziniec pański, sypialnię, bibliotekę, salę kredencerską, kurzą stopę, kazamaty i dziedziniec gospodarczy.

Moduł trzeci „Magiczne spacery z kijami  po zdrowie”

Nordic walking – jedna z najbardziej zalecanych i popularnych form aktywności fizycznej seniorów,  uznawana za wysiłek wyjątkowo bezpieczny.

Odbędą się dwa  spacery w każdym uniwersytecie. Będą to zajęcia w plenerach Jury. Każdy będzie maszerował we własnym tempie.

 

Moduł czwarty – „Wspólny piknik jurajski”

Będzie to piknik plenerowy na Krępie .Przewidujemy w jego trakcie  konkursy o historii roweru ,  gry zręcznościowe jak: rzut oponą rowerową do celu, przeciąganie liny, jazda ślimakowa rowerem. Zwycięzcy w tych konkurencjach  otrzymają nagrody. Zorganizujemy wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy .

Termin realizacji projektu od 15 sierpnia do 10 listopada 2019r.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są   mailowo i  telefonicznie przez

koordynatora  projektu  Marię Grabowską.

 

mail :utwzawiercie@wp.pl

kontakt : 791-035-756