„Aktywność w mieście” – czwartek

Zajęcia  w ramach projektu
pn. „Aktywność w mieście” dofinansowanego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  będą odbywać się   w CZWARTEK
 
HARMONOGRAM
Zapraszamy
1.Gimnastyka: godz .11 00 –12.00
2. Taniec:        godz. 12.00 – 13.00
3. Joga:             godz 13 00 — 14 00
 
Sala 320 MOK