Aqua Aerobic – Hotel Zawiercie

Lider sekcji Grażyna Sikora informuje ,że od miesiąca  listopada  zajęcia grupy 
z czwartku  będą odbywać się  będą  w piątki  od  12.00 – 12. 45 .

Pozostałe grupy  maja zajęcia bez zmian.

Wolne miejsca dla chętnych słuchaczy .

images