Uwaga ❗️❗️❗️

W związku z koniecznością zaktualizowania  ewidencji słuchaczy prosimy o uzupełnienie  zaległych składek członkowskich .❗️❗️❗️

Zgodnie z  § 14 punkt 3 Statutu ZUTW zaleganie z opłatą składek członkowskich przez dwa kolejne semestry skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

Zarząd w dniu 4.10.2021r. dokona aktualizacji ewidencji.❗️❗️❗️

Wpłat  można dokonywać osobiście w dniach dyżurów zarządu.

MOK  s.308

Od  14.09.2021r. w niżej podanych dniach:

wtorki   – 1400-1600

czwartki -1000-1200

Istnieje możliwość przelewu na konto:

05 1050 15911000  0023 1686 6264 

„Emerytura to piękna rzecz, ale trzeba coś robić”

„Emerytura to piękna rzecz, ale trzeba coś robić”.
To słowa Jana Gwizda z 2018 roku. Zmarł wieloletni prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [AUDIO]
Posłuchajcie zarejestrowanego w listopadzie 2018 r. nagrania ze śp. Janem Gwizdem (autor nagrania: Adam Bieńkowski). W trakcie rozmowy ówczesny prezes ZUTW mówił o działalności Uniwersytetu,
a także o swojej aktywności.
„Jeśli nie jest się nikomu potrzebnym, to życie jest… nie do życia” – powiedział w trakcie wywiadu dla naszej redakcji Jan Gwizd. On był bardzo potrzebny.
Nagranie audio:  kliknij
Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik i tekst „Wyrazy głębokiego współczucia, słowa wsparcia i otuchy dla rodziny oraz najbliższych z powodu śmierci PANA JANA GWIZDA składa Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „z wielkim smutkiem przyjÄliÅmy wiadomość śmierci Jana Gwizda, wieloletniego Prezesa Zawierciańskiego UTW i Członka Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Straciliśmy wspaniałego kolegę, dobrego i życzliwego człowieka. W naszej pamięci pozostanie jako osoba aktywna zaangażowana w działalność na rzecz osób starszych. Rodzinie, bliskim oraz społeczności Zawierciańskiego UTW przekazujemy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Zarząd Współpracownicy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku”