Zapraszam na IX Sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej 15 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00.

Zapraszam warto
Powołanie Ministra do spraw Polityki Senioralnej i powierzenie
tej funkcji posłance Marzenie Okle-Drewnowicz
to sukces wieloletnich starań ruchu społecznego Uniwersytetów
Trzeciego Wieku 🧑‍🎓👩‍🎓 oraz środowisk senioralnych
w naszym kraju
Zapraszam na IX Sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej 15 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00.
senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3FjxMpivKD8VRoRNsmK6O4ZloGPGj1pixcfrFy9UhndiMXLhzhCwudGLs_aem_hmjKalvUkrQsJOeH7N-TPw

Erasmus plus- zmienia życie otwiera umysły .

strona główna

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/edukacja-na-swiezym-powietrzu-z-elementami-kreatywnosci

Zacznij od read now

w środku jest film o Portugalii

KLIKNIECIE NA ZÓŁTE KÓŁKO POZWOLI  URUCHOMIC LEKTORA ,KLAWISZEM MYSZY /LEWYM/ OBRACACIE KARTKAMI.

 

Edukacja na świeżym powietrzu z elementami kreatywności

W pełni zrozumieliśmy, jakie korzyści daje edukacja na świeżym powietrzu i potrafimy określić, jakie stoją wyzwania przed prowadzącym takie zajęcia.

Profile picture for user MARIA19.
Maria Grabowska

ok. 3 minuty czytania  polub, linkuj, komentuj!


Tegoroczna mobilność zawiodła grupę 9 studentów Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Barcelos w Portugalii. Organizacją goszczącą była Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.

Uczestnicy mobilności wzięli udział w kursie, którego celem było wprowadzenie w świat edukacji outdorowej z silnym naciskiem na włączenie elementów kreatywności.

uczestnicy projektu

O kursie

Nasze umiejętności i kompetencje zdobyte podczas europejskiej ścieżki kształcenia zwiększyły wiedzę na temat:

  • korzyści płynących z edukacji na świeżym powietrzu i jej wpływu na osoby uczące się,
  • kreatywności,
  • synergii pomiędzy naturą i kreatywnością,
  • wyzwań i strategii włączania kreatywności do zajęć na świeżym powietrzu,
  • potencjalnego ryzyka, które może wystąpić w trakcie zajęć,
  • kreatywnych gier i aktywności mających na celu budowanie zespołu,
  • sztuki jako narzędzia do wyrażania siebie,
  • zasad myślenia projektowego w edukacji na świeżym powietrzu.

Podczas szkolenia posługiwaliśmy się językiem angielskim, co zwiększyło naszą umiejętność w formułowaniu krótkich i zrozumiałych wypowiedzi.

Udział w kursie zwiększył nasze umiejętności i kompetencje organizacyjne w efektywnym zarządzaniu czasem pracy.

Wspólna praca zespołowa polepszyła pracę z członkami zespołu podczas wykonywania zadań i przełamała bariery kulturowe.

uczestnicy projektuNasz pobyt w Portugalii pozwolił  zdobyć inne cenne umiejętności, jak znajomość i postrzeganie zasad kultury, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz otwartość na inną kulturę. 

Program Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych umożliwił nam poznanie innego kraju, a w konsekwencji zrozumienie znaczenia dalszej edukacji seniorów.

Taka aktywność podnosi poczucie własnej wartości, rolę aktywności fizycznej i umysłowej oraz daje możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów z innymi organizacjami senioralnymi, poznanie ich problemów. Taka różnorodność wzbogaca doświadczenie i wiedzę o znaczeniu seniorów dla społeczności.

Wniosek

Aktywny senior to świadomy obywatel zainteresowany wartościami europejskimi i znaczeniem Unii Europejskiej. Rozumiejący wagę pozostawania Europejczykiem, przynależności do tej samej społeczności oraz dzielenia z nimi wspólnej tożsamości i kultury.

uczestnicy projektu

Edukacja na świeżym powietrzu z elementami kreatywności

W pełni zrozumieliśmy, jakie korzyści daje edukacja na świeżym powietrzu i potrafimy określić, jakie stoją wyzwania przed prowadzącym takie zajęcia.

Profile picture for user MARIA19.
Maria Grabowska

 

Dobre wieczory -dotacja

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego dokonano wyboru ofert i na ich realizację przyznano wsparcie finansowe

Obszar I: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

„Dobre wieczory” ZAWIERCIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 96 punktów 2.000,00 złotych