,,Bezpieczne wakacje”akcja,, SPINACZA”

17 czerwca 2016 r   wolontariusze z grupy ,,Spinacz” ZUTW zorganizowali  szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów klas czwartych w ramach akcji ,,Bezpieczne wakacje”.

Szkolenie  dotyczyło  udzielania  pierwszej  pomocy w krwawieniu z nosa,

pomocy  w omdleniach, w oparzeniach  oraz udzielania  pomocy w złamaniach

Szkolenie profesjonalnie przeprowadziła Anna Krzysztofczyk.

Prezentacje przygotowała Jadwiga Maciążek- Matysik.

Zobaczcie jak  przebiegały ćwiczenia praktyczne.

Dziękuję wszystkim ,,SPINACZOM” i życzę fajnych wakacji .

Lider sekcji wolontariackiej  M.Grabowska