CERTYFIKAT

W dniu dzisiejszym zakończył się proces certyfikacji naszego UTW.

Przygotowania do spełnienia warunków jakim powinien sprostać profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku trwały 9 miesięcy.Poprzedzone szkoleniem w roku ubiegłym. W dniu 12.10.2013 r. Komisja Certyfikująca w składzie : Przewodnicząca Komisji Certyfikującej  mec. Wiesława Borczyk – Prezes  Federacji Stowarzyszeń UTW, dr Katarzyna Godek – Wiceprzewodnicząca  Komisji , mec. Wojciech Nalepa – Sekretarz Komisji po 8 godzinnych pracach certyfikujących przyznała Zawierciańskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku tytuł „Profesjonalne UTW – Certyfikat Brązowy”.