DNI ZAWIERCIA

W dniu 9 czerwca 2012r. w siedzibie TMZZ w ramach obchodów Dni Zawiercia odbyło się spotkanie Władz Miasta z przedstawicielami miast zaprzyjaźnionych : Słowacja – Dolny Kubin, Niemcy – Bornhein, Austria – Ebensee, Włochy – Ponte Lambro. W spotkaniu tym 4 NGO z naszego terenu : TMZZ, CIL, JOT i ZUTW zaprezentowały swoje dotychczasowe osiągnięcia .Z ramienia naszego UTW udział wzięli : Prezes Jan Gwizd i wice prezes Urszula Gemel. Językiem obowiązującym podczas  spotkania był język angielski. W takim to języku zaprezentowaliśmy nasze osiągnięcia w czasie 5 letniej działalności. Prezentacja w tym głównie nasze osiągnięcia zostały  docenione brawami Wymieniono też doświadczenia a może w przyszłości nawiążemy współprace z tymi miastami.