DYŻURY LIDERA SEKCJI TURYSTYCZNEJ WE WRZEŚNIU 2017

Lider sekcji turystycznej  będzie pełnił dyżury w następujących dniach:

12 WRZEŚNIA  2017( wtorek ) GODZ.   godz. 15-17

 

26 WRZEŚNIA  2017 ( wtorek ) GODZ.  godz. 15-17

28 WRZEŚNIA 2017 GODZ. (czwartek)  godz. 10-12

W dn. 14 , 19 i  21 września 2017      LIDER NIEOBECNY

Zapisy i wpłaty  należności na wycieczkę ” Szlakiem Piastowskim” od 26 września 2017 r.