FESTIWAL NAUKI

Wyższa Szkoła Biznesu organizuje 11 Festiwal Nauki w dniach 23-29 marca. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w wykładach, zarówno seniorów jak i osoby współpracujące z Wyższą Szkołą Biznesu. Prosimy o poinformowanie o wydarzeniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poniżej znajduje się opis wykładu inaugurującego XI Festiwalu Nauki, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wsb.edu.pl/festiwalnauki, załączamy również katalog, serdecznie zapraszam do lektury.

Uprzejmie zapraszam do udziału
w wykładzie inaugurującym XI Festiwal Nauki

pt.: „Budownictwo podziemne szansą rozwoju współczesnych miast”,

który zaprezentuje prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

(Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

Rektor Akademii Górniczo-HutniczejKrakowie w latach 20052012)

Wykład odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 10.00 w Audytorium Maximum WSB.

Jednocześnie zapraszam do uczestnictwa w debacie panelowej pt.: „Dokąd zmierza współczesny świat?”,

która odbędzie po wykładzie inauguracyjnym o godz. 12.00.

Moderatorem debaty będzie Redaktor Jacek Żakowski – polski dziennikarz i publicysta, komentator „Polityki”.

W gronie Panelistów znajdują się:

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik – profesor socjologii w zakresie socjologii edukacji oraz pedagogiki porównawczej, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz – Winnicki – autorytet naukowy w zakresie socjologii wychowania oraz pedagogiki społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, profesor w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański – profesor zwyczajny socjologii, członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W załączeniu przesyłam folder z programem wydarzenia.

KATALOG_FN_2015_2

Ponadto szczegółowy program XI Festiwalu Nauki dostępny jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/festiwalnauki.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 18 marca 2015 r.

– tel. 32 295 93 93, adres mailowy: mkot@wsb.edu.pl.

Z wyrazami szacunku

Nowak Weronika

Specjalista ds. Promocji