FESTIWAL RĘKODZIEŁA WEŁNIANEGO

Na prośbę  TMZZ zamieszczamy poniżej informacje o Festiwalu Rękodzieła Wełnianego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza Wszystkich do udziału w Festiwalu Rękodzieła Wełnianego, który odbędzie się na parkingu przy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury (Podlesice 83) w dniu 4.05.2013 r.

w godzinach od 14.00 do 19.00.


Festiwal odbędzie się w ramach projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, który realizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim.


Podczas imprezy zorganizowane zostaną warsztaty filcowania runa owczego, bibułkarstwa oraz tkactwa. Organizator przewiduje również w programie degustację regionalnych potraw, pokaz wypasu owiec oraz występy kapel ludowych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach Festynu zostanie zorganizowany bezpłatny transport na trasie Zawiercie – Podlesice – Zawiercie.

Godziny wyjazdu z Zawiercia (parking pod Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum”):

– Kurs pierwszy: godz. 14.00

– Kurs drugi: godz. 16.00

Godziny wyjazdu z Podlesic (parking przy Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Jury):

– Kurs pierwszy: godz. 15.30

– Kurs drugi: godz. 19.00