FIO śląskie lokalne

  Informujemy  ,że  projekt : ,, Bezpieczny rowerzysta i zdrowy rower ” otrzymał dofinansowanie

w kwocie 4 930,00 zł o czym zawiadamia Grupa pozaformalna  ,,ZakrĘceni”