FORUM III WIEKU – FORUM EKONOMICZNE

W dniach 6-9 września delegacja z naszego UTW w składzie: Jan Gwizd -Prezes ZUTW, Elżbieta Latos  – Wiceprezes Rady Samorządu Słuchaczy i Urszula Gemel – Sekretarz RSS uczestniczyli w Forum III Wieku w Nowym Sączu i Miasteczku Galicyjskim oraz w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

W Nowym Sączu 6 września wzięliśmy udział w debacie „Seniorzy w procesie zmian demograficznych, diagnoza sytuacji osób starszych, rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno gospodarczej Polski”. Wśród panelistów byli : dr Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, J. Szczurek Żelazko -Sekretarz Stanu w Min. Zdrowia, Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Barbara Imiołczyk – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz – Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Marzena Rudnicka, Marek Niechciał, Marek Cytacki. Spotkanie zaszczycił też swoją obecnością Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak Kamysz.

7 września spędziliśmy cały dzień w Krynicy na XXVII Forum Ekonomicznym. Rozpoczęliśmy sesją plenarną ” Zdrowie a rozwój gospodarczy ” w Pijalni Głównej. Moderatorem był Maciej Bogucki – Dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia, panelistami : Roman Iłyk- Min. Zdrowia z Ukrainy, Aurelijus Veryga – Min. Zdrowia z Litwy oraz Min. Zdrowia Konstanty  Radziwił. Kolejne to m.in.: „SILVER GENERATION. Srebrne Pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny senior- konsument na rynku produktów i usług”, „Aktywność seniorów w życiu publicznym w procesie zmian demograficznych”.

8 września w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego było kilka konferencji : m.in. ogólnopolska „Wolontariat Seniorów i dla Seniorów- potrzeby, bariery , praktyka”, „VII Małopolskie Forum UTW”, „X lecie Ogólnopolskiej Federacji UTW” ,  „Z Seniorami i dla Seniorów- kultura” oraz warsztaty edukacyjne. Debaty i konferencje były bardzo ciekawe ale trudno było wybrać coś dla siebie spośród wszystkich ofert szczególnie w Krynicy.