Galeria w MOK

Jak już informowaliśmy w grudniu 2013 w ramach projektu MP i PS –  ASOS  – II edycja odbywały się m.in. warsztaty plastyczne , które uwieńczone były wernisażem prac uczestników. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tymi pracami ekspozycja została przedłużona na m-c  luty 2014