Gimnastyka seniora – zmiany🤸🤸🤸🤸

🤸🤸🤸🤸

 Od dnia 17. 01.2022 r.  gimnastyka seniora  odbywać się będzie w sali 320 w MOK

 poniedziałek  i czwartek

 I grupa – 10.15 – 11.00

II grupa – 11.30 – 12.15             

  Zajęcia prowadzi mgr Marek Kozieł