GŁOS SENIORA

W dniu 13 września 2013 w imieniu Zawierciańskiego  UTW Prezes  Jan Gwizd  i Wiceprezes  Krystyna Stankiewicz podpisali „Porozumienie o partnerstwie” z Wydawcą Głosu Seniora STOWARZYSZENIEM  MANKO.

W porozumieniu tym Wydawca MANKO zobowiązuje się m.in.do:

  • zamieszczania informacji o ZUTW i wydarzeniach przez nas organizowanych w „Głosie Seniora”
  • promowanie ciekawych wydarzeń na portalu Facebook
  • bezpłatne przekazywanie magazynów „Głos Seniora”