GRATULACJE DLA EWY

Gratulacje!

Słuchaczki Klubu „Młodych” Literatów składają serdeczne gratulacje kol. Ewie Dębiec z okazji opublikowania tomiku poetyckiego pt. „Serce na pożółkłych kartach”.

Twoje wiersze Ewo, „fotografują” rzeczywistość i życie zwykłego człowieka. I to jest właśnie poezja. Gratulujemy.

Elżbieta