http://www.radio.katowice.pl/zobacz Stół międzypokoleniowy

LINK DO  STRONYlogologo

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,19673,Stol-miedzypokoleniowy-fotogaleria.html#.V02a0yEucbB

W Zawierciu co jakiś czas pojawia się kilkumetrowy stół plenerowy. Ostatnio ustawiono go w centrum miasta na placu przy fontannie.

Zasiadają przy nim mieszkańcy i przypadkowi przechodnie. Wszystko w ramach projektu prowadzonego przez tamtejszy Uniwersytet III wieku.Seniorzy chcą w ten sposób przypomnieć, zwłaszcza młodemu pokoleniu, jaką rolę powinien w domu pełnić stół, mówi pomysłodawczyni akcji Maria Grabowska.Do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczniowie, którzy obowiązkowo zasiadają przy stole międzypokoleniowym.Seniorzy zachęcają także do spisywania wspomnień związanych z rodzinnym stołem, które potem wydane zostaną w specjalnej publikacji.

Autor: Gabriela Kaczyńska

 

logologologo