I FORUM Organizacji Pozarządowych

W dniu 19 września 2014 r. trzydzieści  stowarzyszeń działających w Zawierciu na rzecz mieszkańców miasta i współpracujących z samorządem wzięło udział w I Forum Organizacji Pozarządowych, które zorganizowali Urząd Miejski wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza pod Patronatem Prezydenta Miasta Zawiercia.

W ramach Forum odbyły się: wykłady, prezentacje multimedialne NGO, które swoją działalność prezentowały również na specjalnie przygotowanych stoiskach. Mieszkańcy mogli skorzystać także w tym dniu z bezpłatnych badań mammograficznych oraz badań kontrolnych gęstości kości stopy .
Mieszkańcy odpowiedzieli  na apel Caritasu i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i przynieśli odzież oraz zabawki dla potrzebujących
Przedstawiciele NGO odebrali pamiątkowe statuetki – podziękowanie za współpracę z Gminą Zawiercie w 2014 roku – z rąk zastępcy prezydenta miasta Marka Kozieła. Podkreślił   On ogromną rolę i znaczenie NGO w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym miasta.

W Forum wzięły udział: Fundacje – Prodeste z Opola, Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia; Stowarzyszenia – Centrum Inicjatyw Lokalnych, Jurajska Organizacja Turystyczna, Jurassic Photo Team, Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi, Stowarzyszenie „Daj szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzicom „Z dobrego serca”, Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Zawiercia”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Śląski Związek Pszczelarzy, Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku; Terenowe jednostki  organizacyjne – Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Zespół w Zawierciu, Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Zawierciu, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Zawierciańskiej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy, a także: Klub Sportowy „Orient”, Ludowy Klub Sportowy „Źródło”, MKS „Dwójka” Zawiercie, Zawierciańskie Towarzystwo Brydżowe 7Trefl i Koło Łowieckie „Ostaniec”, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło nr 66 Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie”.

Partnerami Forum byli: Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi, TELECARE, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Fundacja PRODESTE, PSS Społem Zawiercie.