I Forum Organizacji Pozarządowych

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji w sprawie Prezentacji Organizacji Pozarzadowych przedstawiamy program imprezy:

Serdecznie zapraszam

Prezes Jan Gwizd