II Kongres „Obywatel Senior”

W dniach 16 – 17 września 2013 r. delegacja naszego uniwersytetu wzięła udział w II Kongresie „Obywatel Senior” w Chorzowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski  i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Tegoroczny Kongres poruszał m.in. takie tematy jak: rola osób starszych we współczesnej rodzinie, równe traktowanie seniorów ,ich prawa oraz rola w UE, emerytury i rządowy program aktywizacji osób starszych.

Referat programowy wygłosiła prof.  Irena Lipowicz W swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność kompletnej zmiany myślenia wszystkich organów państwa na szczeblu centralnym i terenowym. Zdaniem rzecznika Praw Obywatelskich  tylko rząd może zapewnić prawidłową realizację polityki senioralnej.

Zdaniem europosła Jana Olbrychta ,także sami seniorzy powinni się starać zmienić swoją sytuację. W pierwszej debacie uczestniczyli Irena Wójcicka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP, wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz, polityk i działacz społeczny Grażyna Staniszewska oraz Magdalena Sporniak, wolontariusz z PAW – mówiono o osobach starszych i opiece nad nimi w rodzinie. W kolejnych panelach dyskutowali m. In. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Radosław Mleczko wiceminister pracy i polityki społecznej,  dr Helena Hrapkiewicz ,kierownik UTW UŚ, europoseł Jan Olbrych .

Gościli też na Kongresie  przedstawiciele Słowacji, Czech i Węgier, a rozmowy z nimi dotyczyły sytuacji i problemów seniorów w Grupie Wyszehradzkiej

Drugi dzień kongresu w Planetarium Śląskim. Na początek panel dyskusyjny „Wolontariat (nie) tylko dla młodych Następnie  wykład Pawła Łysakowskiego, naczelnika wydziału Narodowego Banku Polskiego  kierowany jest  do osób, które chcą pomagać innym przekonując do szeroko rozumianej bankowości.

Magdalena Żelazny- Stokłosa z Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu wyjaśnia, co oznacza obywatelstwo Unii i jakie Polacy mają z niego korzyści.    . Z sali padają pytania m.in. o dostępność Unii dla seniorów. Uczestnicy wymieniają też poglądy na temat. bezpieczeństwa płynącego z bytności w unijnych strukturach.

Następny kongresowy wykład.  wygłasza   profesor Krystyna Doktorowicz. Mówi o tym, jak  współcześnie starość jest przedstawiana w mediach i jakie są tego skutki zarówno w Polsce i na świecie.

Na Kongresowiczów czekały też   chwile relaksu. Seniorzy –przewodnicy z Parkowej Akademii Wolontariatu, przygotowali wycieczki po Parku Śląskim.  Można też było za darmo sprawdzić, jak działa nowa kolejka Elka. . Wrażenia z przejazdu  kolejką wspaniałe

Na II Kongresie mogliśmy  także obejrzeć wystawy. Jedna z nich – Wojtka Sawy z USA – pokazuje twarze osób starszych w barwach wojennych. Bo właściwie czym różni się senior od wojownika? Ponadto podziwiać   mogliśmy  fotografie wykonane przez słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku.