FORUM III Wieku w Nowym Sączu i XXIV FORUM EKONOMICZNE w Krynicy

W dniach 3-6 września 4 osobowa delegacja naszego UTW uczestniczyła w  Forum III Wieku w Nowym Sączu i XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy.

W dniu 1-szym uroczyste  rozpoczęcie w Domu Kultury w N.Sączu panelem „Polityka senioralna w Polsce Wyzwaniem XXI wieku”.   Wzięli w nim udział m.in. Minister Pracy i Polityki Społ. Wł. Kosiniak  Kamysz  oraz Poseł RP – Michał Szczerba.

Dzień 2-gi spędziliśmy w Krynicy , gdzie w Pijalni Głównej braliśmy udział w dwóch sesjach plenarnych: „Czas synergii. Jak uwolnić potencjał gospodarczy Europy Środkowej” i „25 lat po europejskiej Jesieni Ludów. Czy Europa Środkowa wykorzystała swoja szansę?”

oraz w 2 panelach zorganizowanych przez Federację UTW: „Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności ( DOM  FORUM) i ” Ekonomia przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka ( Stary Dom Zdrojowy).

Dzień 3-ci to panele w Miasteczku Galicyjskim :” IV Małopolskie Forum UTW. Zaangażowanie Organizacji Seniorskich w poprawę jakości życia” , „Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać potencjał osób starszych.”, „Dobre praktyki w kształtowaniu polityki senioralnej w Małopolsce”.