III MAŁOPOLSKIE FORUM UTW

W dniu 29 listopada 2013 r. w Krakowie odbyło się III Małopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Z ramienia naszego  UTW udział w Forum wzięli : Prezes  Jan Gwizd oraz wiceprezes  Urszula Gemel.

Tematem przewodnim konferencji było”UTW animatorami działań na rzecz  seniorów w Małopolsce”. Wśród panelistów byli m.in.:

  • Róża Thun – posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • prof. dr hab. Beata Tobiasz Adamczyk – pełnomocnik Rektora UJ
  • prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
  • dr Jolanta Perek- Białas – wiceprzewodnicząca Rady Polityki Senioralnej
  • Elżbieta  Achinger – poseł na Sejm RP                                                                     Konferencję odwiedził również minister Kosiniak – Kamysz .
  • Stowarzyszeniom, które brały udział w projekcie  Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce  uroczyście   wręczone zostały Certyfikaty „Profesjonalny  UTW”.  Z rąk Przewodniczącej Komisji Pani dr hab. prof. nadzw. Zdzisławy Zacłona – oraz Ministra Kosiniaka Kamysza certyfikat i grawerton odebrał Prezes  ZUTW – Jan Gwizd.