III Marsz Nordic Walking

Zapraszamy słuchaczy 09 maja 2015 do wzięcia udziału  w III Marszu „Nordic Walking Studentów UTW 2015”.

Celem akcji jest :
– zachęcanie studentów UTW do aktywności sportowej,
– integracja środowiska studenckiego,
– promocja czynnego spędzania wolnego czasu .

Trasy marszu będą dostosowane do  możliwości słuchaczy- dla początkujących                 i zaawansowanych.

Nasz marsz będzie częścią II Międzygrupowego Zlotu Nornic Walking w ramach obchodów 100- lecia Zawiercia pod patronatem Prezydenta Miasta.

Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty certyfikatu, plakietki  i ubezpieczenia  w wysokości 6 zł .

Zapisy i wpłaty przyjmuje lider sekcji Nordic Walking – kol. Anna Krzysztofczyk   do  dnia 02 kwietnia 2015 r.

Szczegóły dotyczące przebiegu marszu  zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w MOK   i naszej stronie internetowej.