III WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ZUTW

W dniu 10 maja 2013 r. odbyło się III Walne Zebranie Sprawozdawcze. Słuchaczy naszego stowarzyszenia reprezentowali wybrani przez nich delegaci. Gośćmi zebrania była europosłanka Małgorzata Handzlik, zaproszona do Rady Naukowej ZUTW Agnieszka Almgren Rachtan, radny Sejmiku Śląskiego Witold Grim, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zawierciu Konrad Imielski, przewodniczący Rady Miasta Edmund Kłósek .

Zebraniu przewodniczył Roman Czorny.

Zebrani przyjęli zaproponowany program zebrania i wysłuchali:

  • sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie od 29 września 2012 do 10 maja 2013 r.,które przedstawił prezes   Jan  Gwizd
  • szczegółowego sprawozdania przewodniczącej Rady Programowej Krystyny Stankiewicz dotyczącego działalności  sekcji
  • sprawozdania finansowego księgowej Mirosławy Szymczyk
  • sprawozdania przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Krystyny Saczyńskiej

W przeprowadzonym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło w/w sprawozdania  i udzielono Zarządowi ZUTW absolutorium.

Zarówno prezes jaki przewodnicząca Rady Programowej ZUTW serdecznie podziękowali członkom Zarządu i Rady Programowej za dotychczasową  bezinteresowną pracę i poświęcanie swego czasu na rzecz uniwersytetu oraz  wszystkim tym, którzy stwarzają nam dogodne warunki do pracy i naszej działalności.

Europosłanka Małgorzata Handzlik wyraziła swój podziw dla naszych działań, nazwała nas ludźmi pozytywnie zakręconymi i gratulowała naszej bogatej  działalności. Poseł do Sejmiku Ślaskiego Witold Grim  gratulował nam  działalności w zakresie kultury i sportu. Zażartował nawet, że taka duża ilość sekcji sportowych może stanowić zagrożenie dla OSiR-u,   przytoczył słowa Zbigniewa Religi „Przed zawałem uciekaj na własnych nogach” i życzył zebranym , aby mogli uciekać na własnych nogach. Przewodniczący Rady Miasta Edmund Kłósek  nawiązując do wypowiedzi poprzedników podkreślił fakt, że nasz  uniwersytet  jest najprężniej działajacym  stowarzyszeniem w mieście . Dzieje się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracę prezesa Jana Gwizda, członków Zarządu i Rady Programowej . Wspomniał  o zbliżającej się wizycie delegacji z Doniecka, którzy przyjeżdżają , aby się uczyć od nas  jak organizować edukację i czas wolny seniorom. Gratulację i życzenia dalszej działalności złożyli także pani Agnieszka Almgren Rachtan i przedstawiciel Starostwa Powiatowego Konrad Imielski.