Immatrykulacja

Uroczysta  immatrykulacja  nowych słuchaczy ZUTW odbyła się dnia  10 października 2014 r, w Miejskim Ośrodku Kultury im. Adama Mickiewicza .   W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.    Z rąk prezesa Jana Gwizda i wiceprezesów  Urszuli Gemel i Krystyny Stankiewicz nowi słuchacze otrzymali legitymacje Zawierciańskiego UTW.  Prezes Jan Gwizd w krótkich słowach przedstawił założenia naszego stowarzyszenia. Szerzej o programie mówiła  przewodnicząca Rady Programowej Krystyna Stankiewicz. Nowi słuchacze obejrzeli też 6 minutową prezentację obrazującą prace naszego uniwersytetu. Na zakończenie prezes Jan Gwizd pogratulował  słuchaczom dobrego wyboru  i życzył , aby czas spędzony na naszym uniwersytecie zaowocował nie tylko sukcesami ale też ciekawym życiem kulturalnym i  nowymi znajomościami.

.