Immatrykulacja

Immatrykulacja (łac. immatriculare – „wciągnąć do spisu”) – akt przyjęcia w poczet studentów

Nowo przyjęci studenci złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej ZUTW .Zostały im wręczone legitymacje .Po feriach mogą już brać udział w wybranych zajęciach.