INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

W dniu 9 października 2013 roku o godzinie 10oo odbędzie się Inauguracja roku akademickiego Zawierciańskiego UTW. Już po raz siódmy zaśpiewamy Gaudeamus Igitur w sali widowiskowej  MOK „CENTRUM”.

Serdecznie zapraszamy zarówno członków Stowarzyszenia jak i nowych „studentów” a także wszystkich  mieszkańców Zawiercia i okolic. Poniżej przedstawiamy program Inauguracji:

1/ Chór zaśpiewa Gaude Mater Polonia  i Gaudeamus Igitur

2/ Otwarcie uroczystości przez Prezesa Zarządu ZUTW

3/ Wystąpienie przedstawicieli zaproszonych gości

4/ Wystąpienie przedstawicieli słuchaczy

5/Ogłoszenie otwarcia roku akademickiego 2013/2014

6/ Wykład Inauguracyjny wygłosi dr hab. adiunkt- Kierownik Zakładu Historii Sztuki UŚ – Pani Barbara Szczypka Gwiazda- temat wykładu „Dylematy człowieka w świecie industrializacji i cywilizacji na przykładzie sztuki plastycznej XX wieku”.

7/ Występ Grupy teatralnej

8/ Występ chóru  ZUTW

9/ Zakończenie