INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

W środę 9 pażdziernika rozpoczęliśmy 7 już rok naszej działalności. W uroczystości uczestniczyli profesorowie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która od tego roku sprawuje patronat naukowy nad naszym uniwersytetem. Licznie też przybyli goście reprezentujący Sejmik Śląski, władze powiatu i miasta, liczni dyrektorzy szkół i innych placówek działających w mieście.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. adiunkt kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego Barbara Szczypka-Gwiazda na temat „Dylematy człowieka w świecie industrialnej cywilizacji na przykładzie sztuk plastycznych XX wieku”

Po raz pierwszy nowo wstępujący słuchacze złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje. Uroczystość uświetnił wytęp teatru pod kierunkiem mgr Józefa Niedźwieckiego i występ chóru pod kierunkiem mgr Lidii Wilczyńskiej.

Miłym akcentem podczas uroczystości było przekazanie przez Pawła Abuckiego wiceprezesa Centrum Inicjatyw Lokalnych na ręce władz naszego stowarzyszenia czeku na 2500 PLN