INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW W ZAWIERCIU

Rozpoczęcie roku akademickiego za nami! Przebrzmiały Gaudeamus igitur i Gaude Mater Polonia. Na uroczystości gościły władze miasta i powiatu, wśród nich:

  • Prezydent Ryszard Mach,
  • Starosta Rafał Krupa,
  • Wiceprezydent Marek Kozieł
  • Przewodniczący Rady Miasta Edmund Kłósek,
  • Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Gajda
  • Helena Hrapkiewicz kierownik UTW w Katowicach przy Uniwersytecie Śląskim

Szczególnie miło witaliśmy delegacje uniwersytetów z Sosnowca, Łaz, Katowic, Dąbrowy Górniczej. Sala widowiskowa MOK „pękała w szwach”. Gościliśmy w niej dzięki uprzejmości Dyrektora Andrzeja Daneckiego. Byli wśród nas i ci, którzy są członkami już szósty rok i ci, którzy rozpoczynają dopiero przygodę z uniwersytetem. Witamy ich serdecznie  i wierzymy, że odnajdą tutaj miejsce dla siebie.

Ważnym punktem inauguracji było wręczenie legitymacji członka honorowego i członka wspierającego ZUTW dla Panów:

  • Prezydenta Miasta Zawiercie Ryszarda Macha,
  • Dyrektora MOK „Centrum” Andrzeja Daneckiego.

Dziękując za wyróżnienie Prezydent podkreślił rolę, jaka uniwersytet pełni w naszym mieście. Jest to organizacja społeczna, która „zagospodarowała” blisko 600 mieszkańców Zawiercia. Wiedza, doświadczenie i potencjał intelektualny tych ludzi wykorzystywane są  w integracji międzypokoleniowej. Uniwersytet służy również dalszemu rozwojowi seniorów, pogłębianiu ich zainteresowań i pasji. Podobną tematykę, mówiącą o aktywności pokolenia 50 i 60 + posiadał wykład inauguracyjny pani dr Heleny Hrapkiewicz  z Uniwersytetu Śląskiego. Prelegentka podkreśliła, z pewną zazdrością, duże zainteresowanie i uznanie władz dla działalności ZUTW o czym świadczy tak liczna obecność włodarzy miasta i powiatu na inauguracji. Ogromną niespodziankę sprawił Prezes CIL, który wręczył na ręce Prezesa ZUTW czek na sumę 2000,00 zł! Dziękujemy! Uroczystość inauguracji uświetnił występ chóru, grupy teatralnej i wokalno – muzycznej. Występy bardzo się podobały i owacjom nie było końca.

Słuchaczka Elżbieta G.

więcej fotografii – w galerii – inauguracja