INFORMACJA

Turniej Brydżowy Klub „NOVUM” nie odbędzie się dnia 15 maja 2017 roku tylko 16 maja 2017 roku godz.17.00
Zmiana nastąpiła z powodów niezależnych od nas za co serdecznie przepraszamy.
Organizator ZUTW wiceprezes Krystyna Stankiewicz.