Informacja dla członków sekcji rehabilitacyjnej w wodzie Gim.nr 1

Zajęcia grupy rehabilitacyjnej w wodzie w Gim.nr 1 nie odbędą się  (środa 02,03 2016r.) z powodu wymiany wody .

                                                   Lider grupy  Barbara Liman