Informacja dla członków sekcji gimnastyki rehabilitacyjnej

Lider sekcji informuje, że zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej w najbliższy czwartek-                    14 maja 2015 r. z przyczyn od nas niezależnych nie odbędą się.

Lider gimnastyki rehabilitacyjnej -Anna Krzysztofczyk.