Informacja dla członków sekcji medycyny holistycznej

Lider  sekcji  informuje, że pierwsze zajęcia z medycyny holistycznej w II semestrze  odbędą  się

dn. 20 lutego 2017 roku w sali 305 w MOK.

Lider sekcji: Grażyna  Sikora