INFORMACJA DLA NOWOPRZYJĘTYCH

Informujemy , że wszystkie złożone deklaracje o przyjęcie w poczet członków ZUTW rozpatrzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu  2 września 2013r.

Wszyscy chętni zostaną  przyjęci po:

–  dostarczeniu fotografii,

– zapłaceniu wpisowego w kwocie 20 zł,

– zapłaceniu składki członkowskiej na I semestr 2013/2014 r w kwocie 25 zł.

Zapraszamy zatem : w dniach dyżurów  (wtorek  od 15oo do 17oo i czwartek od 10oo do 12oo) do  pokoju 325 oraz codziennie w godzinach  8oo do 15oo do  pokoju 314  celem dopełnienia w/w formalności.