INFORMACJA DLA OSÓB ZAPISANYCH NA NA WYCIECZKĘ „NIESPODZIANKĘ”

Pierwszy termin wycieczki -11 maja 2018 – jadą osoby, które  zapłaciły za wycieczkę        w dn. 05.04.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAPISANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ  NA WYCIECZKĘ „NIESPODZIANKĘ”

TERMIN  WYCIECZKI  – 23 MAJA 2018

KOSZT WYCIECZKI 50 ZŁ

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce.

 Wpłaty będą  przyjmowane od dnia  08 maja 2018 r.

Brak potwierdzenia  do dn. 08 maja 2018 będzie oznaczał rezygnację z wycieczki.

Lider: T Skwarczyńska