Informacja dla słuchaczy zapisanych na wycieczkę integracyjną do Włoch

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana hotelu i terminu wyjazdu do Włoch. Biuro zaproponowało nam hotel Villa Maria w Cesenatico               w terminie od 07 do 18 września 2017 roku.  Koszt na osobę to 1359 zł (w tym 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny).

Osoby , które zapisały się na wyjazd proszone są o kontakt z liderem sekcji  w dniach dyżurów lub pod nr tel.608374138 w celu  potwierdzenie udziału w wycieczce .