INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KOŁA STRZELECKIEGO.

Zapisy do koła strzeleckiego przyjmuje lider sekcji Marek Czarnecki we wtorek i piątek  godz. 10,00 na zajęciach w siedzibie LOK ul. Bankowa