Informacja dla uczestników wycieczki na Białoruś

Termin wycieczki: 16-20.04.2018

Tryb wydania wiz  na Białoruś

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

– wypełniony formularz wniosku o wydanie wizy.

Zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz,

– paszport.

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej 2);

Termin składania zdjęć i paszportów zostanie ogłoszony po feriach zimowych.

                                                                                                    Lider sekcji turystycznej: T. Skwarczyńska